Skip to content

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Maggies VOF. Maggies VOF is een online beautyschool dat zich richt op schoonheidssalons die werken met diverse schoonheidsproducten. Denk hierbij aan lash lift producten, wimperextensions, bb blow producten, lijmen en verven. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Maggies VOF verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door van Maggies VOF, neem dan gerust contact op! info@maggies-academy.nl | 06 28 44 69 40 | Van giffenstraat 6 | 8601 EX | SNEEK

Doel gegevens

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met van Maggies VOF via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door van Maggies VOF. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Maggies VOF stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van van Maggies VOF. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02.. Analytics
De website van Maggies VOF verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die van Maggies VOF ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

01. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp.
Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen.

02. Hostnet De e-mail van van CFB-Cosmetics Nederland wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. 02. WPEngine De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website van VersGemerkt zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Maggies VOF, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@cfb-cosmetics.nl.
02. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Maggies VOF via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Opslag periode 04. 03. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Maggies VOF of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Maggies VOF. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Maggies VOF privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van CFB-Cosmetics Nederland ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Maggies VOF vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CFB-Cosmetics Nederland. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Maggies VOF. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 03. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Maggies VOF opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Maggies VOF al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Jouw rechten 06. 04. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens Maggies VOF vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 05. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Maggies VOF niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Maggies VOF jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@maggies-academy.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Maggies VOF verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Maggies VOF via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Maggies VOF de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met CFB-Cosmetics Nederland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Plichten 07. Maggies VOF behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CFB-Cosmetics Nederland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid Maggies VOF te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@maggies-spray.nl | 06 28 44 69 40 | Van giffenstraat 6 | 8601 EX | SNEEK

Back To Top